قطع کتاب چیست؟

سرمایه‌گذاری در فرایند چاپ کتاب
تیر ۳۱, ۱۳۹۷
فیپا چیست؟
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

طول و عرض کتاب را قطع کتاب گویند. قطع وزیری (برگه B5،‌ حدود ۱۶٫۵ در ۲۳) و قطع رقعی (برگه A5، ‌حدود ۱۴ در ۲۱) رایج‌ترین قطع‌های کتاب در ایران‌اند.

نام بقیه قطع‌ها و ابعادشان را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نام قطع ابعاد (به سانتی‌متر) ابعاد استاندارد
رحلی بزرگ ۳۳*۲۳ B4
رحلی ۲۸*۲۱ A4
ربعی ۱۶٫۵*۱۲ B6
خشتی بزرگ ۲۲*۲۲
خشتی کوچک ۱۹*۱۹
پالتویی بزرگ ۲۲*۱۱٫۵
پالتویی کوچک ۱۹*۱۰
جیبی ۱۶*۸